CopyRight 2012-2014 【汽修之家文库】版权所有
安全操作规程及岗位职责
(0 次评价)482 人阅读0 次下载
1 安全操作规程与岗位职责安全操作规程与岗位职责 前言前言 安全操作规程安全操作规程 矿井各工种操作规程矿井各工种操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5 第一章第一章 回采工作面回采工作面· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5 移溜工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5 顶板管理工(充填工) 操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6 挖煤工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6 刮板运输司机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·7 推车工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·8 调度绞车司机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·8 中间运输巷摘挂钩工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·9 挖机窝工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·11 采煤工作面煤斗搭设操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·11 第二章第二章 掘进工作面掘进工作面· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·11 打眼工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·11 放炮工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12 装砂工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·14 推车工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·14 中间运输巷调度绞车、摘挂钩工操作规程(与回采工作面同) · · · · · ·14 支护工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·14 锚固锚杆安装工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·15 道工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 接风筒工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 第三章第三章 矿井提升运输矿井提升运输· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·17 井口推车工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·17 主斜井井口摘钩工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·17 主斜井井底摘挂钩工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·17 集中运输道及暗斜井摘挂钩工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19 蓄电池机车司机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 机车押车工操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 矿车电(手)动翻车机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·22 爬车机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·22 给煤机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·22 皮运机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22 铸石刮板运输机操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23 第四章第四章 巷道维修与通风瓦斯管理巷道维修与通风瓦斯管理· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·23 巷道刷帮、沉底操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·23 架厢、撤厢及材料回收操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·23 运输巷道轨道维修操作规程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·24

打分:

0 星

用户评论:

涵冰
于 2015-04-28 上传
畅读榜
发布主题 客服中心
返回顶部